Medium
Fune wo Amu เรียนรู้ที่จะรักถ้อยคำ กับคนทำพจนานุกรม
พจนานุกรม [-กฺรม] น. หนังสือว่าด้วยถ้อยคำในภาษาใดภาษาหนึ่ง เรียงตามลำดับตัวอักษร โดยทั่ว ๆ ไปจะบอกความหมายและที่มาของคำเป็นต้นด้วย.
See this content immediately after install