Medium
บันทึกการสร้างแป้นพิมพ์ไทย Manoonchai (2) : สร้าง Typing Effort Model เพื่อให้คะแนนความ “พิมพ์ง่าย”
หลังจากที่เราได้กำหนดสเปคของตัวแป้นพิมพ์แล้วในตอนที่ 1 ซึ่งส่วนสำคัญในการสร้างตัวแป้นพิมพ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
See this content immediately after install