Medium
ทำตัวให้ยืดหยุ่น พยายามปรับตัว เปิดใจพาตัวเองพบเหตุการณ์ ผู้คน และเรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น — ออม…
พูดคุยกับ ออม หรือ อมราพร ผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2564 วิชาเอกอินเทอร์แอคทีฟแอปพลิเคชัน ม.ศิลปากร
See this content immediately after install